top of page

Політика приватності

Загальні положення

1.1. Ця Політика розроблена відповідно до чинного законодавства, що регулює персональні дані захисту.

1.2. Ця Політика визначає процедуру обробки персональних даних і заходи безпеки, які повинні бути вжиті контролером для захисту ваших прав і свобод під час обробки ваших персональних даних, включаючи захист права на недоторканність приватного життя, особисту та сімейну таємницю тощо.

1.3. Ця Політика також є повідомленням про намір обробити ваші дані для отримання вашої згоди.

Терміни та визначення

2.1. У цій Політиці наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

2.1.1. Ви (як суб’єкт і об’єкт), Вам, Ваш – Ви як суб’єкт Персональних даних, персональні дані якого обробляються.

2.1.2. Контролер — ФОП Афян Яна Євгеніївна, поштова та юридична адреса: Україна, 01032, м. Київ, вул. Воскресенська, 16а, ІПН: 3490908582, Україна, що визначає мету Обробки Персональних даних, перелік Персональних даних та Процедуру Обробки.

2.1.3. Месенджери – це електронні програми, що дозволяють обмінюватися текстовими, голосовими, графічними чи відеоповідомленнями між своїми користувачами. Месенджери включають, але не виключно, Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook Messenger тощо.

2.1.4. Обробка означає обробку Ваших персональних даних, що включає будь-яку дію або комплекс дій, таких як збір, зберігання, використання, передача, деперсоналізацію, надання або видалення персональних даних за допомогою (автоматизованих) інформаційних систем.

2.1.5. Персональні дані – це будь-яка інформація, що стосується фізичної особи, яка дає або може дати можливість прямо чи опосередковано ідентифікувати особу цієї особи.

2.1.6. Політика означає цю Політику конфіденційності.

2.1.7. Передача — будь-які дії, спрямовані на розкриття/передачу Персональних даних невстановленим третім особам або перегляд Персональних даних для реалізації мети Обробки, а також, у разі необхідності, тимчасове використання та/або зберігання.

2.1.8. Сервіс DOs Assist – це послуги онлайн-асистента, що надаються від Вашого імені та за Ваш рахунок, які, серед іншого, включають:

− виконання організаційних запитів: бронювання столиків у ресторанах, замовлення їжі, квітів, ліків, підбір і систематизація необхідної інформації, пошук і замовлення товарів і послуг, нагадування про події;

− інформаційно-консультаційні запити: пошук контактів будь-яких установ (магазинів, лікарень чи інших установ), інформації про різноманітні події та теми;

− організація подорожей: організація поїздок, придбання квитків, підбір і бронювання готелів, допомога у поверненні втраченого багажу, оренда, трансфери, житло, інформація з питань поїздок;

− будь-які інші звернення, що не суперечать нормам чинного законодавства України;

− організація надання послуг авторизованими незалежними постачальниками DOs Assist (зокрема, доставка, планування, юридичні та/або бухгалтерські консультації тощо);

− організація надання послуг/робіт/товарів іншими постачальниками, які не є авторизовані DOs Assist, але які обираєте Ви.

2.1.9. Сайт – веб-сайт на доменному імені «dosassist.com».

2.2. Будь-які інші терміни, не визначені в цій Політиці, мають значення, визначене в документах іншого Контролера, які ви прийняли, а також у відповідних положеннях чинного законодавства.

2.3. Чинним законодавством цієї Політики є законодавство України. Якщо положення законодавства країни вашого проживання містять обов’язкові вимоги для контролера, законодавство вашої країни проживання є чинним законодавством лише для цього питання.

 

Порядок надання згоди на обробку персональних даних та наслідки відмови

3.1. Прийняття цієї Політики є повним і безумовним. Незнання положень Політики не звільняє Вас від відповідальності за невиконання її умов. Прийняття цієї Політики та згода на обробку персональних даних здійснюється в такий спосіб:

3.1.1. поставивши відповідний прапорець на сайті, що засвідчує вашу згоду з цією Політикою (у разі використання сайту).

3.2. Згода надається на період до досягнення мети Обробки ваших Персональних даних.

3.3. Надаючи свою згоду на обробку персональних даних, ви також погоджуєтесь надсилати вам електронні, push-up або інші повідомлення, щоб інформувати вас про Послугу та/або надавати вам інформацію про товари/роботи/послуги Контролера або третьої сторони та третіх осіб товари/роботи/послуги, яку Ви замовили.

3.3.1. Надаючи свою згоду, Ви погоджуєтесь передати Персональні дані третій стороні, яка надає товари/роботи/послуги, замовлені за допомогою Сервісів.

3.4. Якщо ви відмовляєтесь надавати персональні дані, вам більше не надаватимуться послуги або інші товари/послуги, які надає чат-бот і/або контролер, і/або треті сторони.

Мета та підстави обробки персональних даних

4.1. Метою обробки Ваших персональних даних є надання Вам Послуг Контролером і реклама або надання інших товарів/робіт/послуг, згаданих на Сайті (включаючи можливість працевлаштування). Також надається згода на реферальну програму, умови якої є на сайті.

4.2. Ваші Персональні дані обробляються на підставі Вашої згоди, наданої відповідно до пункту 3.1 цього Договору.

Порядок обробки ваших персональних даних 

5.1. Для цілей цієї Політики обробляються такі персональні дані: ім’я, прізвище, по батькові, дата та місце народження, адреса, реєстраційний номер платника податків (ідентифікаційний код або його аналог), серія та номер паспорта, ким і коли виданий паспорт, дані платіжної картки, інформація про транспортний засіб користувача, інформація про водійські права, реквізити страхового полісу, професія, дохід, інформація про виконані замовлення та споживача вподобання, посада, зображення, номер мобільного телефону, адреса електронної пошти, інша інформація, яку ви добровільно та свідомо надаєте для отримання послуг.

5.1.1. Контролер може збирати анонімну неособисту інформацію («Неособиста інформація»), надану вами. Неособиста інформація стосується будь-якої неприхованої інформації, яка стає доступною Контролеру, коли Ви отримуєте доступ до Програмного забезпечення Контролера та використовуєте його. Неособиста інформація може включати, серед іншого, дані про ідентифікацію вашого браузера, а також операційну систему, порядок відвідування сторінок, час і дату вашого підключення тощо. Ця інформація збирається для статистичних цілей і використовується для покращення якості Послуг Контролера, а також для покращення інтерфейсу Програмного забезпечення Контролера. Ця інформація, зокрема, може надаватися у формі файлів cookie. Щоб уникнути сумнівів, будь-яка Неособиста інформація, пов’язана з Персональною інформацією або пов’язана з нею, розглядатиметься як Персональна інформація, доки існує такий зв’язок.

5.1.2. Умовою припинення збору та обробки персональних даних є ліквідація Контролера, а також Ваш відповідний запит.

5.2. Ви маєте право відкликати згоду або заперечити проти Обробки без будь-яких причин. Щоб відкликати згоду/заперечення, Ви можете:

5.2.1. зв’язатися з Контролером у спосіб, визначений п. 9.3. цієї Політики;

5.2.2. шляхом інформування контролера через месенджери.

5.3. З моменту відкликання/припинення Вашої згоди Контролер припиняє обробку персональних даних, що означає припинення надання Послуг.

5.4. Ваші персональні дані оброблятимуться 1) протягом періоду часу, необхідного для надання вам Послуг, або 2) до дати відкликання, або 3) до дати припинення дії Контролером, або 4) у будь-яких інших випадках, установлених чинним законодавством.

5.4. Ваші персональні дані збираються шляхом добровільного надання вами персональних даних за допомогою сайту або Месенджеру. У разі використання Месенджеру такі Персональні дані зберігаються у відповідній пам’яті вашого електронного пристрою, на якому встановлено Месенджер, і контролером (у разі використання Месенджеру та/або сайту). Контролер не несе відповідальності за безпеку ваших Персональних даних, переданих через Messenger, оскільки останній містить власну політику обробки Персональних даних.

5.5. Ваші персональні дані можуть бути змінені, видалені або знищені за вашим запитом у порядку, встановленому чинним законодавством, через контакти, наведені в пункті 9.3. Будь-які зміни Ваших персональних даних вносяться за запитом.

5.6. Контролер інформує Вас про будь-яку зміну, видалення чи видалення Персональних даних або будь-яке обмеження доступу до таких дій.

5.7. Обробка ваших персональних даних Контролером здійснюється за такими принципами:

5.7.1. конфіденційність, відкритість, прозорість, повнота, надійність, точність, ясність, можливість оновлення, справедливість, законність по відношенню до Вас;

5.7.2. пропорційність;

5.7.3. Захист персональних даних;

5.7.4. зберігання у формі, яка дозволяє ідентифікувати Вас, не довше, ніж це необхідно для досягнення цілей Обробки.

5.8. Контролер має право на транскордонну (іноземній фізичній чи іноземній юридичній особі) або місцеву передачу Ваших персональних даних для надання Вам Послуг і замовлених товарів/робіт/послуг. Контролер має право доручити обробку персональних даних третій особі, якщо інше не передбачено чинним законодавством, на підставі договору, укладеного з такою третьою особою. Крім того, дані будуть передані в країну, яка дотримується відповідних заходів щодо захисту персональних даних або яка схвалена відповідним державним органом. Особа, яка обробляє Персональні дані за рахунок Контролера, повинна дотримуватися принципів і правил обробки персональних даних, викладених у цій Політиці та відповідному чинному законодавстві.

5.9. Контролер не приймає рішень, заснованих лише на автоматизованій обробці Персональних даних, які спричиняють правові наслідки щодо Вас або будь-яким іншим чином впливають на Ваші права та законні інтереси.

5.10. Контролер зобов’язаний заблокувати обробку персональних даних у разі отримання вмотивованої вимоги з вашого боку або від уповноважених контролюючих органів. Ваші персональні дані можуть бути передані постачальникам товарів/робіт/послуг, замовлених вами в рамках надання Послуг або інших товарів/робіт/послуг, які містяться на Сайті або у Месенджері та/або надаються Контролером та/або його партнерами, а також третіх осіб, які обробляють Ваші персональні дані на підставі відповідного договору.
 

5.11. Якщо Контролер повинен визначити, що Персональні дані є неповними, неправильними або неоновленими, він зобов’язаний доповнити, змінити або видалити їх, незалежно від того, чи подавали Ви запит на внесення змін.

5.12. У деяких випадках заявку на отримання Послуг або інших товарів/робіт/послуг, що містяться в Месенджері, також може залишити ваш помічник – третя особа, зазначена вами в Месенджері. У цьому випадку помічник діє виключно від вашого імені та за ваш рахунок (і в межах ваших запитів). У цьому випадку надані ним/нею Персональні дані, які обробляються відповідно до умов цієї Політики, надаються за вашою згодою на умовах обробки, викладених тут.

5.13. В окремих випадках при замовленні товарів/робіт/послуг ви можете замовити їх на користь дітей або третіх осіб. Надаючи персональні дані дітей та/або третіх осіб, ви несете повну відповідальність за надання згоди цих осіб на обробку їхніх персональних даних у рамках Політики. Отримавши від Вас документи щодо цих осіб, а також, за необхідності, зв’язавшись із цими особами, ми можемо перевіряти законність наданої Вам згоди.

Ваші права

6.1. Ви маєте право:

6.1.1. знати про джерела збору, розміщення Ваших Персональних даних, цілі таких дій, умови та місцезнаходження та місце проживання (перебування) Адміністратора, а також про правові наслідки, які виникають у зв’язку з такою Обробкою;

6.1.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до Персональних даних, включаючи інформацію про будь-яких третіх осіб, яким передаються Ваші Персональні дані;

6.1.3. отримати доступ до Ваших персональних даних та інформації, які дані обробляються;

6.1.4. протягом терміну, встановленого чинним законодавством, отримати відповідь, щодо Ваших персональних даних, а також отримати зміст таких Персональних даних та іншу інформацію;

6.1.5. надати вмотивований запит Контролеру із запереченням щодо обробки Ваших персональних даних;

6.1.6. надати Адміністратору вмотивовану вимогу щодо зміни або видалення, блокування, оновлення Ваших Персональних даних Адміністратором;

6.1.7. на захист Ваших персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження, викликаного навмисним приховуванням, будь-яким іншим незаконним втручанням, ненаданням або несвоєчасним їх наданням, а також захист від надання інформації, яка є недостовірною або завдає шкоди Вашій честі , гідність і ділова репутація;

6.1.8. подавати скарги щодо обробки Ваших персональних даних відповідно до процедури, передбаченої чинним законодавством, до відповідного уповноваженого органу;

6.1.9. застосовувати засоби захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних; 

6.1.10. включити пункти про обмеження права на обробку Ваших персональних даних під час надання згоди;

6.1.11. відкликати свою згоду;

6.1.12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

6.1.13. на захист від автоматизованого рішення, яке має правові наслідки для вас: 6.1.14. бути забутим;

6.1.15. інші права, передбачені чинним законодавством.

Заходи безпеки

7.1. Контролер цим заявляє, що для забезпечення безпеки обробки Ваших персональних даних вживаються спеціальні технічні, організаційні, кадрові та правові заходи захисту, включаючи запобігання несанкціонованому доступу (в тому числі фізичному) до Оброблюваних персональних даних та роботі технічного та програмного комплексу за допомогою з яких здійснюється обробка персональних даних.

7.2. Ваші персональні дані обробляються таким чином, що запобігає доступ будь-яких третіх сторін.

7.3. Контролер вживає технічних, організаційних, кадрових та правових заходів або забезпечує їх прийняття для захисту Ваших Персональних даних від несанкціонованого або випадкового доступу, збору, зберігання, використання, передачі, блокування або видалення, а також інших протиправних дій.

7.4. Щоб захистити ваші персональні дані, контролер, зокрема, виконує наступне:

7.4.1. призначає посадових осіб, відповідальних (уповноважених) за організацію обробки та захисту персональних даних;

7.4.2. забезпечує облік і зберігання матеріальних носіїв інформації та їх обіг, що виключає викрадення, підміну, несанкціоноване копіювання та знищення;

7.4.3. виявляє несанкціонований доступ до корпоративної мережі Контролера, який порушує або спричиняє порушення встановлених вимог щодо захисту Персональних даних;

7.4.4. навчає працівників застосуванню засобів захисту інформації, які використовуються в системах персональних даних, правилам їх роботи;

7.4.5. обмежує та регулює персонал Контролера, який має доступ до Персональних даних;

7.4.6. ознайомлює працівників Контролера з вимогами чинного законодавства;

7.4.7. визначає загрози безпеці щодо Персональних даних під час обробки, формує на їх основі модель загроз;

7.4.8. здійснює антивірусний контроль, запобігає проникненню шкідливих програм (вірусних програм) та програмних закладок у корпоративну мережу Контролера;

7.4.9. забезпечує парольний захист доступу користувачів до Системи персональних даних;

7.4.10. використовує засоби контролю доступу (в тому числі фізичного) до комунікаційних портів, обладнання введення-виведення, знімних носіїв і зовнішніх носіїв інформації;

7.4.11. стежить за діяльністю користувачів, приймає рішення про порушення вимог захисту персональних даних;

7.4.12. перевіряє готовність та ефективність використання засобів захисту інформації;

7.4.13. розробляє на основі моделі будь-які загрози системі захисту персональних даних для відповідного класу інформаційних систем.

Уповноважена особа з захисту персональних даних

8.1. Для цілей цієї Політики Контролер може призначити відповідного спеціаліста із захисту персональних даних. Щоб зв’язатися з Уповноваженим із захисту персональних даних, необхідно зв’язатися за контактами, зазначеними в пункті 9.3.

Інші положення

9.1. Положення цієї Політики можуть бути змінені Контролером, і Контролер повинен повідомити Вас про це за допомогою відповідних засобів зв’язку (включаючи, але не виключно, у Месенджерах). Здійснення дій, зазначених у пункті 3.1 цієї Політики, після внесення змін до неї є новою згодою з цією Політикою на нових умовах.

9.3. При отриманні Послуг або за допомогою програмного забезпечення, або шляхом замовлення товарів/робіт/послуг Ви можете вступати в договірні відносини з постачальниками таких товарів/робіт/послуг. Такі постачальники товарів/робіт/послуг можуть мати власні правила обробки персональних даних, з якими ви повинні ознайомитися. Отримуючи відповідні товари/роботи/послуги від таких постачальників товарів/робіт/послуг, Ви самостійно приймаєте рішення про надання згоди на обробку Ваших Персональних даних відповідно до політики таких постачальників.

9.3. Якщо необхідно зв’язатися з Контролером з питань Політики або реалізації Ваших прав, Ви можете скористатися такими контактними даними: helpme@dosassist.com, +380731492313. Усі дзвінки тарифікуються згідно з тарифами вашого оператора.

9.4. У разі виникнення будь-яких питань щодо Ваших Персональних даних Ви можете звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

bottom of page